REGISTRATION


No.Project NameExpiry Date
1Kementerian Kewangan Malaysian/a
2Kementerian Kewangan Malaysia - Bumiputeran/a
3Pusat Khidmat Kontraktorn/a
4Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)n/a
5Akta Perkhidmatan Pembetungan 1993 - Lesen Kelas Dn/a
6Petrolium Nasional Berhad (PETRONAS)n/a
7Tenaga Nasional Berhadn/a
8TELEKOM Malaysian/a
9Syarikat Perumahan Negara Berhadn/a
10Usahasama SPNB-LTAT Sdn Bhdn/a
11Syarikat Perumahan Negara Berhadn/a
12Projek Penyelenggaraan Lebuhraya Berhad (PROPEL)n/a
13Indah Watern/a
14Putrajaya Holdingsn/a
15Ahli Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Selangorn/a

Page 1 of 1
NextLatest News

  • Welcome
    Welcome to Hatimuda Groups of Companies Corporate Website

Certificates